1.mô tả: ANALOG INPUT Q62AD-DGH

Ngõ vào tương tự: Q62AD-DGH

Ngõ vào: 4 ~ 20 mA DC

2 Kênh

Ngõ ra: 16 bit (0 ~ 32000)

             32 bit (0 ~ 64000)

Tốc độ chuyển đổi: 10 ms / 2 kênh

 chọn các sản  phẩm khác của Module AnalogMitsubishi Q

Mã: Q62AD-DGH Danh mục: