PLC Q2ASCPU-S1

Phương pháp điều khiển I/O:  Refresh mode

Dung lượng bộ nhớ: 2036 kbyte

Dung lượng chương trình: Số lượng bước: 60 k ma

                                               Số lượng Files 60

Số lượng I/O:  1024

Relay nội (M):  8192 (M0 to 8191)

Timer (T): 2048

Counter (C): 1024

Thanh ghi dữ liệu (D): 12288

Thanh ghi kết nối: 8192

Khối lượng (kg):  0.5

Kích cỡ (W x H x D) mm: 54.5 x 130 x 110

Chọn các mã sản phẩm khác củaCPU Mitsubishi Q

Mã: Q2ASCPU-S1 Danh mục: