1.mô tả: ANALOG OUTPUT Q62DA-FG

Ngõ ra tương tự: Q62DA-FG

Ngõ vào: 0 ~ 1200; -1200 ~ 1200; 0 ~ 1600

2 Kênh

Ngõ ra: -12 ~ 12 VDC

             0 ~ 22 mA DC

Tốc độ chuyển đổi: 10 ms / 2 kênh

chọn các sản  phẩm khác của Module AnalogMitsubishi Q

Mã: Q62DA-FG Danh mục: