1.mô tả: ANALOG OUTPUT Q62DAN

Ngõ vào: 0 ~ 4000; -4000 ~ 4000; -1600 ~ 1600

               0 ~ 1200; -1200 ~ 1200

2 Kênh

Ngõ ra: -10 ~ 10 VDC

             0 ~ 20 mA DC

Tốc độ chuyển đổi: 80 us / kênh

chọn các sản  phẩm khác của Module AnalogMitsubishi Q

Mã: Q62DAN Danh mục: