1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến điện cảm Sick CM18-08BPP-KW1

  •      CM18-08BPP-KW1 là cảm biến tiệm cận điện dung.

  •       Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  •       Ngõ ra  : PNP

  •       Thời gian khởi tạo: ≤ 100 ms

  •       Tần số chuyển đổi: 30 Hz

          Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  •       Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 80 °C 

  •       Khoảng cách phát hiện: 8 mm

  •       Vật liệu phát hiện: Plastic

2. Kích thước :

Mã: CM18-08BPP-KW1 Danh mục: