Cảm biến điện cảm CM30-25NNP-KW1

  • Nguồn cung cấp: 20 – 250 VAC

  • Ngõ ra: NPN

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 100 ms

  • Tần số chuyển đổi: 50 Hz

  • Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 80 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 25 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

  • Chọn các mã sản phẩm khácCảm biến điện cảm Sick CM 

Mã: CM30-25NNP-KW1 Danh mục: