Cảm biến điện cảm Sick CQ35-25NNP-KW1

  • Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  • Ngõ ra: NPN

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 300 ms

  • Tần số chuyển đổi: 50 Hz

  • Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  •  Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 75 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 25 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

  • Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến điện cảm Sick CQ 

Mã: CQ35-25NNP-KW1 Danh mục: