Cảm biến điện cảm CM30-16BNP-KW1.

        Nguồn cung cấp: 10 – 40 vdc

        Ngõ ra: NPN

        Thời gian khởi tạo: ≤ 100 ms

Tần số chuyển đổi: 50 Hz

 Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 80 °C 

        Khoảng cách phát hiện: 16 mm

        Vật liệu phát hiện: Plastic

 

Mã: CM30-16BNP-KW1 Danh mục: