1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến điện cảm Sick CM18 -12NPP-KW1

  •        CM18-12NPP-KW1 là cảm biến tiệm cận điện dung.

  •         Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  •        Ngõ ra  : PNP

  •         Thời gian khởi tạo: ≤ 100 ms

  •         Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  •          Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 80 °C 

  •         Khoảng cách phát hiện: 12 mm

  •         Vật liệu phát hiện: Plastic

2. Kích thước :

Mã: CM18-12NPP-KW1 Danh mục: