1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến điện cảm Sick CM18 -08BNP-KW1

  • CM18-08BNP-KW1 là cảm biến tiệm cận điện dung.

  • Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  • Ngõ ra  : NPN

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 100 ms

    • Tần số chuyển đổi: 30 Hz

  • Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 80 °C 

  •  Khoảng cách phát hiện: 8 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

2. Kích thước :

Mã: CM18-08BNP-KW1 Danh mục: