Cảm biến điện cảm Sick CQ35-25NPP-KW1

  • Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  • Ngõ ra: PNP

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 300 ms

  • Tần số chuyển đổi: 50 Hz

  •  Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 75 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 25 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến điện cảm Sick CQ

Mã: CQ35-25NPP-KW1 Danh mục: