Xylanh khí CKD, loại nhỏ, series SCPS

Bore size: Ø2.5, 4 mm

Hoạt động: Tác động đơn, lò xo đẩy về

Áp suất: 0.35 – 1.0 MPa

Port size: Ống Ø2.5, Ø4 mm

Tốc độ: 50 – 300 mm/s

Hành trình: 5, 10, 15, 20 mm

Mã: SCPS Danh mục: