1.: Digital Expansion Input Modules 1762-IQ16

 • Có 16 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 2 COM

 • Độ trễ tín hiệu: On Delay: 8.0 ms, Off Delay: 8.0 ms

 • Điện áp trạng thái Off: 5VDC (max)

 • Điện áp trạng thái On: 10VDC (min)

 • Trở kháng ngõ vào: 3 kΩ

Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

<!–[if gte mso 9]><!–[if gte mso 10]>

 • Digital Expansion Input Modules 1762-IQ16

 • Có 16 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 2 COM

 • Độ trễ tín hiệu: On Delay: 8.0 ms, Off Delay: 8.0 ms

 • Điện áp trạng thái Off: 5VDC (max)

 • Điện áp trạng thái On: 10VDC (min)

 • Trở kháng ngõ vào: 3 kΩ

2.Kích thước:

<img

Mã: 1762-IQ16 Danh mục: