• 1.:  Digital Expansion Output Modules 1762-OX6I

  • Có 6 (N.C., N.O.) và 6 COM.

  • Độ trễ tín hiệu (tải trở): On Delay: 10  ms, Off Delay: 20 ms

  • Dòng điện trạng thái On: 100 mA

  • Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

Mã: 1762-OX6I Danh mục: