• 1.:  Digital Expansion Input/Output Modules 1762-IQ8OW6

  • Có 8 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 2 COM input

  • Có 6 ngõ ra relay và 1 COM output

  • Độ trễ tín hiệu (tải trở):

    • Ngõ vào: On Delay: 8 ms, Off Delay: 8 ms

    • Ngõ ra: On Delay: 10 ms, Off Delay: 10 ms

    • Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

Mã: 1762-IQ8OW6 Danh mục: