• 1.: Digital Expansion Output Modules 1762-OB8

  • Có 8 ngõ ra 24VDC và 1 COM.

  • Độ trễ tín hiệu (tải trở): On Delay: 0.1 ms, Off Delay: 1.0 ms

  • Dòng điện trạng thái On: 1.0 mA (min)

  • Sụt áp trạng thái On: 1 VDC (max)

  • Dòng điện xung: 2.0 A (max)

  • Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

Mã: 1762-OB8 Danh mục: