• 1.:  Digital Expansion Output Modules 1762-OV32T

  • Có 32 ngõ ra 24V DC sink và 2 COM

  • Độ trễ tín hiệu (tải trở): On Delay: 0.5  ms, Off Delay: 4.0 ms

  • Dòng điện trạng thái On: 1.0 mA

  • Sụt áp trạng thái: 0.3V DC – 0.5 A (max)

  • Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

Mã: 1762-OV32T Danh mục: