1.: Temperature Expansion Input Modules 1762-IT4

 • Có 4-Channel Thermocouple/mV Input Module

 • Tần số lọc: 10 Hz…1 kHz

 • Temperature Units:  °C hoặc °F

 • Loại ngõ vào: Thermocouples Types: J, K, T, E, R, S, B, N, C. Dãi Millivolt ngõ vào: ±50 mV and ±100 mV

 • Trở kháng ngõ vào:  >10 MΩ

 • Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

<!–[if gte mso 9]><!–[if gte mso 10]>

 • Temperature Expansion Input Modules 1762-IT4

 • Có 4-Channel Thermocouple/mV Input Module

 • Tần số lọc: 10 Hz…1 kHz

 • Temperature Units:  °C hoặc °F

 • Loại ngõ vào: Thermocouples Types: J, K, T, E, R, S, B, N, C. Dãi Millivolt ngõ vào: ±50 mV and ±100 mV

 • Trở kháng ngõ vào:  >10 MΩ

2.Kích thước:

<img

Mã: 1762-IT4 Danh mục: