1.: MCCB Fuji BW102S0.

  • Dãy dòng điện: 100A.

  • Dòng định mức:15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80,
    100.

  • Số cực: 2 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 30/15 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, JIS C8201-2.

2.Kích Thước.


MCCB Fuji BW102S0

   ⇒Chọn các mã sản phẩm khác của Rơ le nhiệt Fuji BW0 

 


 

 

Mã: BW102S0 Danh mục: