1.: MCCB Fuji H203R.

  • Dãy dòng điện: 225A.

  • Dòng định mức:125, 150, 175
    200, 225 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 100 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, JIS C8201-2-1.

2.Kích thước.

MCCB Fuji H203R

Mã: H203R Danh mục: