1.: MCCB Mitsubishi NF125-HGW RE

  • Dòng định mức: 16–32 32–63 63–100 75–125 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC: 75/75 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

 MCCB Mitsubishi NF125-HGW RE

MCCB Mitsubishi NF125-HGW RE

MCCB Mitsubishi NF125-HGW RE

=> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-H

Mã: NF125-HGW RE Danh mục: