1.. MCCB Mitsubishi NF63-SW 2P 6A 15KA

  • MCCB Mitsubishi NF63-SW 2P 6A 15KA.

  • Dòng định mức: 6 A.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng ngắn mạch AC230V: 15kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF63-SW 2P 6A 15KA

MCCB Mitsubishi NF63-SW 2P 6A 15KA

 MCCB Mitsubishi NF63-SW 2P 6A 15KA

  • >> Chọn các sản phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF63-SW 2P 6A 15KA Danh mục: