1.. MCCB Mitsubishi NF63-SW/4P/7.5KA

  • MCCB Mitsubishi NF63-SW/4P/7.5KA.

  • Dòng định mức: 3, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 A.

  • Số cực: 4 P.

  • Dòng ngắn mạch AC400V: 7.5kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF63-SW/4P/7.5KA

MCCB Mitsubishi NF63-SW/4P/7.5KA

 MCCB Mitsubishi NF63-SW/4P/7.5KA

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF63-SW/4P/7.5KA Danh mục: