1.. MCCB Mitsubishi NF800-SEW

  • MCCB Mitsubishi NF800-SEW.

  • Dòng định mức: 400~800 A.

  • Số cực: 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V: 50/50 kA.

  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.

MCCB Mitsubishi NF800-SEW

MCCB Mitsubishi NF800-SEW

 MCCB Mitsubishi NF800-SEW

 

  • chọn các sản  phẩm khác của MCCB Mitsubishi NF-S

Mã: NF800-SEW Danh mục: