PLC Allen-bradley 1734-AENT

PLC Allen-Bradley 1734-AENT

 • Khả năng I/O mở rộng

 • Tối đa 63 POINT I/O modules có thể kết nối trên một node đơn EtherNet/IP. Số lượng điểm tối đa I/O point là 504 point.

 • Tầm điện áp ngõ vào

 • 10-28.8V DC

 • Điện áp ngõ vào mạng DeviceNet

 • 11-25V dc DeviceNet

 • Công suất tổng

 • 4.5W ở 24V DC

 • Dòng kích từ/xung dòng

 • 6A maximum for 10ms

 • Field Side Power Requirements

 • 400mA @ 24V DC (+20% = 28.8V DC)

 • PointBus Current

 • 700mA (khi điện áp ngõ vào  < 17V DC)

 • Hổ trợ nguồn cấp mở rộng

 • Khả năng tương thích

 • Chỉ có các module I/O seri C và cao hơn sẽ làm lam việc với 1734-AENT adapter

 • Truyền thông Ệthernet

 • + Chuẩn TCP/UDP/IP protocol, half/full duplex 10 Mbit hoặc 100 Mbit.

 • +Giao tiếp được hổ trợ bởi phần mềm RSLink

 • +Địa chỉ IP được định theo chuẩn BootP hoặc công cụ DHCP.

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley