PLC Allen-Bradley 1756-L61

1.:PLC Allen-Bradley 1756-L61

  • Bộ điều khiển lập trình có chứa 32 tasks (nhiệm vụ), mỗi task lên đến 100 chương trình. Tất cả các sự kiện kích hoạt đều có thể gọi task.

  • Loại memory là CompactFlash với dung lượng 2MB.

  • Tích hợp 1 port RS-232 serial.

  • Các phương thức có thể kết nối giao tiếp: EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, Data Highway Plus, Remote I/O, SynchLink, Third-party process and device networks..

  • Hỗ trợ kết nối lên đến 250 controller.

  • Mỗi module mạng có thể kết nối: 100 ControlNet (CN2/A), 40 ControlNet (CNB), 256 EtherNet/IP; 128 TCP (EN2x), 128 EtherNet/IP; 64 TCP (ENBT).

  • Ngôn ngữ lập trình: Relay ladder, Structured text, Function block, SFC.

  • ControlLogix Chassis: 1756-A4, 1756-A7, 1756-A10, 1756-A13, 1756-A17

  • Power Supplies: 1756-PA72 ,1756-PA75, 1756-PB72, 1756-PB75, 1756-PC75, 1756-PH75

  • 1756 ControlLogix Batteries: 1756-BA1,  1756-BA2, 1756-BATM


2.Sơ đồ nối dây:
 

Mã: 1756-L61 Danh mục: