1.:

 • Digital I/O Module 1771-IAN

 • Ngõ vào: 32 (4 sets of 8)

 • Nguồn cung cấp: 85 … 138VAC

   

 • Tín hiệu vào trì hoãn:

  • Off to On: 10.0ms (±7ms)

  • On to Off: 20.0ms (±15ms)

 • On-state Voltage Range: 85 – 138 VAC, 50/60Hz

 • On-state Current (Min): 5.2mA/85VAC-60Hz, 4.2mA/85VAC-50Hz

 • Off-state Voltage (Max): 30 VAC

 • Off-state Current (Max): 2.3mA/30VAC-60Hz, 1.9mA/30VAC-50Hz

 • Backplane Current Load: 280 mA/5VDC Maximum

 • Wiring Arm: 1771-WN

2.Sơ đồ đấu dây:

<img

Mã: 1771-IAN Danh mục: