1.:

 • Digital I/O Module 1771-ID01

 • Ngõ vào: 6

 • Nguồn cung cấp:

  • 184 … 276VAC

  • 18 … 276VDC

 • Tín hiệu vào trì hoãn:

  • Off to On: 20ms (±10ms) for VAC, 10ms (±4ms) for VDC

  • On to Off: 20ms (±10ms) for VAC, 20ms (±9ms) for VDC

 • On-state Voltage Range (Min): 184 VAC

 • On-state Current (Min): 1.8mA

 • Off-state Voltage (Max): 102.09 VAC, 144.4VDC

 • Off-state Current (Max): 0.7mA for VAC, 1.0mA for VDC

 • Backplane Current Load: 74 mA

 • Wiring Arm: 1771-WD

2.Sơ đồ đấu dây:

<img

Mã: 1771-ID01 Danh mục: