1.:

 • Digital I/O Module 1771-IT

 • Ngõ vào: 8

 • Nguồn cung cấp: 12 … 27 VDC

 • Tín hiệu vào trì hoãn:

  • Off to On: 0.6ms (±0.2ms)

  • On to Off: 0.6ms (±0.2ms)

 • Off-state Current (Max): 1.3mA

 • Off-state Voltage (Max): 4.0 VDC

 • On-state Voltage (Min): 10.0 VDC

 • Backplane Current Load: 74 mA

 • Wiring Arm: 1771-WA

2.Sơ đồ đấu dây:

Digital

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 
Mã: 1771-IT Danh mục: