1.:

 • Digital I/O Module 1771-IBN

 • Ngõ vào: 32

 • Nguồn cung cấp: 10 … 30 VDC

 • Tín hiệu vào trì hoãn:

  • Off to On: 6ms (±2ms)

  • On to Off: 6ms (±2ms)

 • Off-state Current (Max): 1.7mA

 • Off-state Voltage (Max): 5 VDC

 • On-state Voltage (Min): 10.0 VDC

 • Backplane Current Load: 280 mA

 • Wiring Arm: 1771-WN

2.Sơ đồ đấu dây:

<img

Mã: 1771-IBN Danh mục: