Contactor Schneider LC1D18B7 18A 7.5kW Coil 24VAC

Số cực: 3
Cuộn dây điều khiển bằng điện áp: AC
Tiếp điểm phụ: 1NO và 1NC
Điện áp cuộn dây điều khiển: 24 VAC.
Dòng tiếp điểm: 18A