Khởi động từ 3RT1017-1AP01

Số Phụ tùng Nhà sản xuất:3RT1017-1AP01
Loại sản phẩm:Power Contactor
Số lượng cực:3
Cấu hình liên lạc:3NO/0NC
Đánh giá hiện tại:22 A
Công suất danh định:5.5 kW
Điện áp nguồn:230 V ac
Kích cỡ:S00
Loại điện áp:AC
Đánh giá tần số:50/60 Hz
Số lượng liên lạc phụ trợ
:3NO/0NC
Protection class:IP20