Van điện từ 4 cổng SMC, series VQD1000

1. Mô tả

  • Van điện từ 4 cổng SMC, series VQD1000

  • Tác động trực tiếp, lưu lượng lớn, thiết kế nhỏ gọn

  • Thời gian đáp ứng nhanh

Danh sách mã van điện từ SMC, series VQD1000:

VQD1121-5L-M5-Q

VQD1121-5LOM5-CFL00181

VQD1121-5M-M5-Q

VQD1121-5MO-M5

VQD1121U-5LO-M5-Q

VQD1121V-5MO-M5

VQD1121V-5MO-M5-Q

VQD1121W-5L-M5

VQD1131-5MO-M5

VQD1131U-5L-M5

VQD1131U-5M-M5

VQD1131W-5M-M5

VQD1151-5MO-Q

VQD1151-C01-16-DAJ00585

VQD1151U-5L-M5-Q

VQD1151V-5LO-M5

VQD1151V-6M

VQD1151W-5M-X9

VQD1151W-6L-M5

VQD1251U-5L-M5

VQD1251W-5L

VQD1251W-5L-M5

VQD1251W-5MO

 

2. Chi tiết liên hệ mua hàng

La Đức văn
0908.773.246
——————

Tien Phat Pneumatics Co.,ltd
No 6 Street 6 , Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084. 083.7305759 – 083.7305969 Fax : 084.8. 37306039
Email: nhatthang@tudongnhatthang.com