1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW250EAM

  • MCCB Fuji BW250EAM.

  • Dãy dòng điện: 250A.

  • Dòng định mức: 125, 150, 175, 225 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC,  18/9 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW250EAM

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

Mã: BW250EAM Danh mục: