1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW250HAG

  • MCCB Fuji BW250HAG.

  • Dãy dòng điện: 250A.

  • Dòng định mức: 125,150,160,175, 200,225,250 A.

  • Số cực: 2, 3, 4 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 65/17 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Hai cực:

Ba cực:

Mã: BW250HAG Danh mục: