1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW250JAM

  • MCCB Fuji BW250JAM.

  • Dãy dòng điện: 125A.

  • Dòng định mức: 16, 24, 32, 40, 45, 60, 75, 90 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 30/15 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW250JAM

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

Mã: BW250JAM Danh mục: