1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW400SAG

  • MCCB Fuji BW400SAG.

  • Dãy dòng điện: 400A.

  • Dòng định mức: 250, 300, 350, 400 A.

  • Số cực: 2, 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 36/18 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Hai cực, ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW400SAG

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

Mã: BW400SAG Danh mục: