1.. Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW50RAM

  • MCCB Fuji BW50RAM.

  • Dãy dòng điện: 50A.

  • Dòng định mức:10, 12, 16, 24, 32, 40, 45 A.

  • Số cực: 3 P.

  • Dòng ngắn mạch 380V AC, 10/5 kA.

  • Tiêu chuẩn: IEC 60947-2, EN 60947-2, JIS C 8201-2-1.

2.Kích Thước.

Ba cực:

Thiết bị đóng ngắt MCCB Fuji BW50RAM

Chọn các sản phẩm khác của MCCB Fuji G-TWIN


 

Mã: BW50RAM Danh mục: