• Cảm biến điện cảm Sick CM30-16BAP-KW1

  •  Nguồn cung cấp: 20 – 250 VAC

  • Ngõ ra: NCC or NOC

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 100 ms

  • Tần số chuyển đổi: 10 Hz

     Kiểu kết nối : Cable, 2-wire, 2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 80 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 16 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

  • Chọn các mã sản phẩm khácCảm biến điện cảm Sick CM 

Mã: CM30-16BAP-KW1 Danh mục: