1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến điện cảm Sick CM18-08BNP-TW0

  •        CM18-08BNP-TW0là cảm biến tiệm cận điện dung.

  •         Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  •        Ngõ ra: NPN

  •         Thời gian khởi tạo: ≤ 100 ms

  •          Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  •          Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 60 °C 

  •         Khoảng cách phát hiện: 8 mm

  •         Vật liệu phát hiện: Plastic

2. Kích thước :

Mã: CM18-08BNP-TW0 Danh mục: