Cảm biến điện cảm Sick CQ28-10NNP-KW1S03

  • Nguồn cung cấp: 10 – 30 VDC

  • Ngõ ra: NPN

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 300 ms

  • Tần số chuyển đổi: 10 Hz

     Kiểu kết nối : Cable with plug, M8, 3-pin, 0.2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến 80 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 10 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến điện cảm Sick CQ

Mã: CQ28-10NNP-KW1S03 Danh mục: