Cảm biến điện cảm Sick CQ35-25NNP-KC1

  • Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  • Ngõ ra: NPN

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 300 ms

  • Tần số chuyển đổi: 50 Hz

    Kiểu kết nối : Connector M12, 4-pin

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 75 °C 

  •  Khoảng cách phát hiện: 25 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến điện cảm Sick CQ

Mã: CQ35-25NNP-KC1 Danh mục: