•  Cảm biến điện cảm Sick CQ28-10NNP-KW1

  • CQ28-10NNP-KW1là cảm biến tiệm cận điện dung.

  •  Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  • Ngõ ra: PNP

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 300 ms

  • Tần số chuyển đổi: 10 Hz

  • Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến 80 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 10 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

  • Chọn các mã sản phẩm khácCảm biến điện cảm Sick CM

Mã: CQ28-10NNP-KW1 Danh mục: