1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến điện cảm Sick CM18-08BNP-KC1

  • CM18-08BNP-KC1 là cảm biến tiệm cận điện dung.

  •  Nguồn cung cấp: 10 – 40 VDC

  • Ngõ ra  : NPN

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 100 ms

  • Tần số chuyển đổi: 30 Hz

  •  Kiểu kết nối : bộ kết nối M12 ,  4-pin

  •  Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 80 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 8 mm

  •  Vật liệu phát hiện: Plastic

2. Kích thước :

Mã: CM18-08BNP-KC1 Danh mục: