Cảm biến điện cảm Sick CQ28-10NPP-KW1S02

  •  Nguồn cung cấp: 10 – 30 VDC

  • Ngõ ra: PNP

  • Thời gian khởi tạo: ≤ 300 ms

  • Tần số chuyển đổi: 10 Hz

    Kiểu kết nối : Cable with plug, M8, 3-pin, 2.3 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến 80 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 10 mm

  • Vật liệu phát hiện: Plastic

  • Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến điện cảm Sick CQ

Mã: CQ28-10NPP-KW1S02 Danh mục: