1. Đặc tính kỹ thuật :  Cảm biến điện cảm Sick CM18-12NNP-KW1

  • Cảm biến tiệm cận sick sensor CM18-12NNP-KW1

  • Khoảng cách phát hiện: 12 mm

  • Nguồn cung cấp: 10 V DC … 40V DC

  • Ngõ ra:  PNP

  • Thời gian đáp ứng :≤ 2 ms

  • Tần số đáp ứng: 30Hz

  • Kiểu kết nối : Cable, 4-wire, 2 m

2. Kích thước :

  

Mã: CM18-12NNP-KW1  Danh mục: