1.: ControlNet Communication Modules 1756-CNBR

  • ControlNet bridge, redundant media

  • Tốc độ truyền thông 5 Mbps

  • Logix Connections: 64

  • Number of Nodes: 99

 

2.Sơ đồ nối dây:

ControlNet Network

PLC

Redundant ControlNet Media

PLC

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 
Mã: 1756-CNBR Danh mục: