1.: PLC Allen-Bradley 1756-CN2RXT

  • ControlLogix-XT, extended temperature ControlNet bridge, redundant media

  • Tốc độ truyền thông 5 Mbps

  • Logix Connections: 128

  • Number of Nodes: 99

 

2.Sơ đồ nối dây:

ControlNet Network

PLC

Redundant ControlNet Media

PLC

 

Tham khảo thêm các sản phẩm của PLC Allen-Bradley 

 

Mã: 1756-CN2RXT Danh mục: