1.: PLC Allen-Bradley 1756-LSP

  • 1756-L63S là thành phần được gắn kèm với 1756-L61S, 1756-L62S, 1756-L63S trên cùng chassi

 

2.Sơ đồ nối dây:
 

<img

Mã: 1756-LSP Danh mục: