• 1.: Digital Expansion Input Modules 1762-IQ32T

Có 32 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 4 COM

  • Độ trễ tín hiệu: On Delay: 8.0 ms, Off Delay: 8.0 ms

  • Điện áp trạng thái Off: 5VDC (max)

  • Điện áp trạng thái On: 10VDC (min)

  • Trở kháng ngõ vào: 4.7 kΩ

  • Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley

Mã: 1762-IQ32T Danh mục: